Άγιος Ισίδωρος – Πλωμάρι, 81200 Λέσβος
ΤΑΧ.ΚΟΥΤΙ: 1801
Ανω Χάλικας – Μυτιλήνη, 81100
Λέσβος – Ελλάδα

Τηλ. (+30):
6943500000
6974142661

e-mail: info@ouzovillas.gr